Strona główna HISTORIA Strona główna

 

 

1 września 1999r.

 

W związku z wejściem w życie reformy systemu edukacji rozpoczęła funkcjonowanie nowa placówka oświatowa-

 PUBLICZNE GIMNAZJUM w WILCZORUDZIE

Szkoła mieściła się w budynku dawnej szkoły podstawowej.

 

Dyrektorem nowej placówki została Aleksandra Skarżyńska. Na zdjęciu, które pochodzi z lokalnej prasy czeka na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W tle widać odnowione klasy. Remont szkoły przeprowadziła wraz z nauczycielami w czasie wakacji. Brakuje wielu pomocy naukowych, a przede wszystkim sali gimnastycznej.

 

Do pierwszych klas uczęszczało 57 uczniów z terenu Gminy Pniewy. Dzieci dowożono szkolnymi autobusami.

Sponsorem naszej szkoły został zakład  Pepsi z Michrowa, który kupił ławki i krzesełka dla dzieci oraz podarował nam pięć komputerów. W zamian szkolna reprezentacja będzie występować w barwach Pepsi na zawodach sportowych.

 

Po dwóch latach istnienia szkoły, budynek okazał się za mały, aby pomieścić prawie 200 uczniów. Władze Gminy Pniewy wybudowały nowy gmach na potrzeby szkoły z dużą salą gimnastyczną w miejscowości Kruszew. Podjęły  również  uchwałę o przeniesieniu gimnazjum z Wilczorudy do Kruszewa. Wraz ze zmianą siedziby szkoły zmieniono jej nazwę na:

PUBLICZNE GIMNAZJUM w KRUSZEWIE

 

Po dziesięciu latach istnienia szkoły z dniem 1 września 2009r. nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem został Zdzisław Białacki, któremu życzymy sukcesów i wytrwałości w zarządzaniu placówka. Byłej Pani dyrektor dziękujemy za dziesięcioletnią kadencję, dzięki jej sprawnemu zarządzaniu, szkoła zawsze prezentowała wysoki poziom.

24 kwietnia 2010 w Warszawie zmarł nasz przyjaciel Wojciech Siemion. Nasza szkoła poniosła dużą stratę... tej pustki nie da się niczym wypełnić... już nigdy w naszym murach szkolnych nie będzie rozbrzmiewał jego doniosły głos...
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski naszej szkoły oraz Urząd Gminy w Pniewach podjęły decyzję by od 31 maja 2011r. patronem Publicznego Gimnazjum w Kruszewie został Wojciech Siemiom.
Od tego dnia nazwa naszej szkoły brzmi:
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Wojciecha Siemiona
w Kruszewie