Strona główna PLAN LEKCJI Strona główna


    1a 1b A1 B1
Poniedziałek 1 j. rosyjski wf    
2 j. angielski j. rosyjski    
3 matematyka religia    
4        
5 wf j. polski    
6 geografia j. polski    
7 j. polski muzyka    
           
Wtorek 1 religia matematyka    
2 wf matematyka    
3 historia wf    
4 biologia plastyka    
5 j. polski fizyka    
6 informatyka j. polski    
7 zdw zdw    
           
Środa 1 j. angielski biologia    
2 matematyka historia    
3 j. rosyjski j. angielski    
4 plastyka j. rosyjski    
5 wf matematyka    
6 zaj. art. informatyka    
7 technika j. polski    
           
Czwartek 1 wdż wf    
2 religia wdż    
3 fizyka chemia    
4 wf zaj. art.    
5 j. polski matematyka    
6 j. polski technika    
7 muzyka historia    
           
Piątek 1 chemia geografia    
2 historia j. angielski    
3 matematyka wf    
4 matematyka biologia    
5 biologia religia    
6        
7 wf gw    
           

 

    2a 2b    
Poniedziałek 1 chemia j. angielski    
2 wf chemia    
3 j. rosyjski wf    
4        
5 historia j. rosyjski    
6 j. polski fizyka    
7 technika historia    
           
Wtorek 1 matematyka wf    
2 j. angielski j. polski    
3 religia j. polski    
4 wf matematyka    
5 j. polski religia    
6 fizyka wos    
7 informatyka zaj. art    
           
Środa 1 historia matematyka    
2 j. polski biologia    
3 j. polski fizyka    
4 j. angielski historia    
5 fizyka j. polski    
6 wos j. angielski    
7 zaj. art. informatyka    
           
Czwartek 1 religia matematyka    
2 wf matematyka    
3 wdż wf    
4 matematyka wdż    
5 j. polski religia    
6 j. angielski j. polski    
7 gw geografia    
           
Piątek 1 matematyka gw    
2 matematyka j. rosyjski    
3 biologia j. angielski    
4 j. rosyjski wf    
5 wf j. polski    
6        
7 geografia technika    
           

 

    3a 3b    
Poniedziałek 1 j. polski matematyka    
2 j. polski matematyka    
3 chemia j. angielski    
4        
5 matematyka chemia    
6 wf historia    
7 geografia wf    
           
Wtorek 1 j. angielski j. polski    
2 j. polski matematyka    
3 matematyka j. angielski    
4 matematyka religia    
5 historia biologia    
6 chemia wf    
7 wf fizyka    
           
Środa 1 j. rosyjski matematyka    
2 j. polski j. rosyjski    
3 religia historia    
4 gw fizyka    
5 j. angielski wos    
6 fizyka j. polski    
7 wos geografia    
           
Czwartek 1 biologia matematyka    
2 matematyka gw    
3 geografia religia    
4 j. polski geografia    
5 fizyka j. angielski    
6 edb wf    
7 wf j. polski    
           
Piątek 1 j. rosyjski wf    
2 wf chemia    
3 historia j. polski    
4 j. angielski j. polski    
5 matematyka j. rosyjski    
6        
7 religia edb