Strona główna Przedmiotowe Systemy Oceniania Strona główna
 

 

Przedmioty:
1. Religia.
2. Język polski.
3. Język angielski.
4. Język rosyjski.
5. Muzyka.
6. Plastyka.
7. Historia.
8. Wiedza o społeczeństwie.
9. Geografia.
10. Biologia.
11. Chemia.
12. Fizyka.
13. Matematyka.
14. Informatyka.
15. Wychowanie fizyczne.
16. Edukacja dla bezpieczeństwa.
17. Zajęcia artystyczne.
18. Zajęcia techniczne.