Strona główna

AKTYWNIE, W ZGODZIE Z NATURĄ

Strona główna

Założenia programu edukacyjnego „ AKTYWNIE I W ZGODZIE Z NATURĄ” realizowanego w PG w Kruszewie w roku szkolnym 2008/2009:

CELE OGÓLNE:
Harmonijny rozwój psychofizyczny młodzieży oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie oraz higienę zarówno uczniów, jak również ich rodzin i nauczycieli.

TEMATYKA:
1. Higiena osobista (ciało, jama ustna, odzież).
2. Organizacja własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego (rajdy rowerowe, dodatkowe zajęcia sportowe).
3. Zdrowie psychiczne (radzenie sobie ze stresem m. in. Poprzez aktywność fizyczną).
4. Zdrowy styl odżywiania w zgodzie z naturą (wartościowe posiłki, sposoby obróbki i przechowywania żywności).
5. Młodzież i uzależnienia (walka z nałogami i zapobieganie im – alkohol, papierosy, środki psychoaktywne).
6. Ochrona środowiska (kształtowanie nawyku dbałości o środowisko naturalne m. in. Poprzez segregację odpadów, oszczędzanie wody oraz energii elektrycznej).