Strona główna

POŻYTECZNE WAKACJE

Strona główna

Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Aurum działające przy Publicznym Gimnazjum w Kruszewie zrealizowało projekt „Pożyteczne wakacje 2008” przy finansowym wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi.  Zajęcia realizowane były przez 11 dni w miesiącach wakacyjnych i uczestniczyło w nich 20 uczniów gimnazjum, którzy mieli za zadanie zagospodarować teren zieleni przy szkole. Uczestnicy oprócz zajęć praktycznych zdobywali również wiedzę z zakresu botaniki, a w przerwach otrzymywali drugie śniadanie. Planem prac objęty został teren dotychczas zaniedbany, porośnięty samosiewkami oraz chwastami o powierzchni około 500m2 . W pierwszym etapie przeprowadzono prace polegające na wycięciu suchych gałęzi oraz wykarczowaniu starych pni, które zostały wykonane przy pomocy sprzętu nieodpłatnie użyczonego przez pana Wiesława Gaika z Kruszewa. Kolejnym etapem prac było zniwelowanie nierówności, oraz przygotowanie terenu do wysiania mieszanki traw. Pod koniec wakacji nasadzone zostało ponad 150 różnorodnych roślin iglastych zgodnie z projektem wykonanym przez firmę Daniel Kordus – Szkółkarstwo ozdobne z Woli Mrokowskiej, którego założeniem było utworzenie ścieżki dydaktycznej przybliżającej uczniom różnorodność gatunków roślin nagonasiennych. Utworzone zostały odrębne stanowiska prezentujące odmiany jodeł, świerków, sosen, jałowców oraz cyprysików, które pozwolą przybliżyć piękno tych roślin nie tylko uczniom, ale również i mieszkańcom gminy Pniewy. W ramach poznawania różnorodności roślin ozdobnych młodzież uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, której sponsorem była Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach. Uczestnicy wycieczki szczególną uwagę zwracali na zaplanowanie doboru roślin do nasadzenia w przyszkolnym ogródku, ale również mogli podziwiać rośliny egzotyczne w całej okazałości. Na zakończenie wycieczki każdy z uczestników otrzymał przewodnik po Ogrodzie Botanicznym. Poprzez wakacyjne zajęcia uczestnicy mogli się nauczyć estetyki urządzania terenu zieleni, prawidłowego przygotowania stanowiska do wykonania nasadzeń i doboru roślin oraz niezbędnych zabiegów, jakie należy wykonywać podczas pielęgnacji roślin ozdobnych.  Urząd Gminy w Pniewach poparł projekt poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac ogrodniczych. Autorem projektu, który w ramach konkursu został zakwalifikowany do realizacji i współfinansowania przez Fundację Wspomagania Wsi jest Aleksandra Skarżyńska – prezes Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Aurum. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Kruszewie. Dla uczestników projektu wakacje te na pewno były bardzo pożyteczne. Zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości przy projektowaniu własnych ogródków przydomowych, a wykonana praca przy szkole będzie cieszyć wszystkich przez wiele lat.