PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KRUSZEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

mgr Dorota Sawicka

 

LP.

TEMATYKA ZAJĘĆ

TERMIN REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

OSOBY I ORGANIZACJE WSPOMAGAJĄCE

UWAGI

1.

  -  Weryfikacja członkostwa

  -  Wybór Zarządu koła

  -  Przedstawienie planu pracy

     dyrektorowi szkoły

  -  Wyznaczanie kierunków współpracy

     z wychowawcami klas, nauczycie-

     lami, biologii, Samorządem

     Uczniowskim

  -  Porządkowanie terenu wokół

     szkoły, obrzeży pobliskiego lasu,

     poboczy drogi

  -  Porządkowanie terenu wokół

     zakładu produkcyjnego Pepsi Cola  

 

IX. 2004

zebranie organizacyjne

 

zatwierdzenie

 

 

Dyrektor Szkoły

 

2.

  - „Higiena jamy ustnej i profilaktyka próchnicy     

  - Jak dbamy o czystość w szkole

 

X. 2004

cały rok

Projekt

Ustalenie dyżurów

 

Sam. Ucz.

 

3.

  - „Bezpieczeństwo na drodze w okresie” jesienno – zimowym

XI. 2004

Projekt – Pogadanka

 

 

4.

  - Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez propagowanie szczepień ochronnych

  - Florence Nightingale – prekursorka pielęgniatswa – przybliżenie postaci

XII. 2004

interpretacja plakatu

 

uczniowie klas pierwszych - projekt

PSSE w Grójcu

 

5.

  - „Stres jak z nim walczyć”:  „Higiena pracy umysłowej”

I. 2005

Projekt – dyskusja w grupach uczniowie klas drugich

 

 

6.

  - „Zapobieganie nałogom”

  - Kształtowanie właściwych postaw wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS

II. 2005

Projekt– pogadanka

 

wychowawcy klas

 

7.

  - Przygotowanie eko-quizu na Światowy Dzień Zdrowia

III. 2005

przygotowanie pytań

nauczyciel biologii

 

8.

  - Światowy Dzień Zdrowia

  - Eko - quiz

IV. 2005

spotkanie z lekarzem stomatologiem

Sklepik Uczniowski

 

9.

  - Zwiększenie aktywności fizycznej

V. 2005

ankieta

 

 

10.

  - Problemy zanieczyszczenia środowiska geograficznego – wody, powietrza, gleby

VI. 2005

dyskusja oparta na przykładach – wycinki prasowe