Artykuły opracowane przez mgr Dorotę Sawicką.

 

1. Plan pracy szkolnego koła PCK w PG w Kruszewie.

2. Operacjonalizacja celów jako podstawa tworzenia planów wynikowych.

3. Konspekt lekcji z języka angielskiego.

4. Skuteczność nauczania i efektywność uczenia się.

5. Theoretical part.