Kadra pedagogiczna


Dyrektor szkoły
Agata Walczak
wychowawca kl. V, muzyka, technika
Wicedyrektor szkoły
Zdzisław Białacki
matematyka, informatyka, technika
Nauczyciele
Kamila Skarzyńska
wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Barbara Żuchowska
nauczanie zintegrowane kl. I, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja, świetlica
Agnieszka Wójcik
nauczanie zintegrowane kl. II, przyroda, świetlica, rewalidacja
Anna Sobocińska
nauczanie zintegrowane kl. III, religia, zajęcia logopedyczne
Mateusz Kozioł
religia
Piotr Sobociński
wychowawca kl. VIII, wychowanie fizyczne, pedagog specjalny, rewalidacja
Iwona Kostaniak
wychowawca kl. IV, j. polski, geografia, plastyka, zajęcia z cudzoziemcami
Ewa Wójcik
wychowawca kl. VII, j. polski, muzyka, plastyka, biblioteka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Katarzyna Walczak
j. angielski
Waleria Tkaczenko - Suterska
j. rosyjski, świetlica
Marcin Koch
wychowawca kl. VI, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
Zuzanna Zalewska
j. angielski
Małgorzata Skoczylas
matematyka
Aleksandra Pietraszewska
integracja sensoryczna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, gimnastyka korekcyjna
Aneta Plaskota
wychowanie przedszkolne, rewalidacja, świetlica
Joanna Sibilska
wychowanie przedszkolne
Katarzyna Konarzewska
wychowanie przedszkolne
Aneta Wieteska
wychowanie przedszkolne
Nina Szymczak
chemia, fizyka
Dominika Pasieka
biologia
Ewa Białacka
zajęcia logopedyczne
Katarzyna Koch
doradztwo zawodowe