Witam Was drodzy uczniowie.

Od dzisiaj nasze lekcję będą prowadzone przez internet (z wiadomego powodu). Proszę codziennie zaglądać na stronę szkoły, gdzie będę zamieszczał kolejne tematy i zadania, które musimy zrealizować.

(Zaczynamy!!!)

1. Prostokąty i kwadraty:

Spójrz na rysunek niżej, jest to prostokąt ABCD.

Widzimy cztery wierzchołki A, B, C, D. Cztery boki AB, BC, CD, DA. Boki AB i CD są do siebie równoległe i mają taką samą długość oraz BC i DA też są do siebie równoległe i też są równe.
Kąty prostokąta są kątami prostymi. Na rysunku zaznaczono je kolorem zielonym.

A teraz przyjrzyj się uważnie rysunkowi poniżej.

Wszystkie boki tego prostokąta mają takie same miary (są równe). Taki prostokąt będziemy nazywać kwadratem.
Kwadrat ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste.

Połączymy teraz przeciwległe wierzchołki odcinkami.

Odcinki AC i BD w prostokącie oraz EG i FH w kwadracie nazywać będziemy przekątnymi.

 

Pora na zadania:

Twoje zadania do wykonania z podręcznika:
Zadanie nr 1 str. 19.
Zadanie nr 3 str. 19.
Zadanie nr 7 str. 20.

 

Zadania należy rozwiązać do czwartku (26-03-2020).

POWODZENIA!!!