1. Wielokąty:

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy dwie figury: kwadrat i prostokąt. Pamiętamy, że obie figury mają po cztery kąty proste i przeciwległe boki równe i równolegle, a kwadrat ma wszystkie boki równe.
Obie te figury posiadają przekątne. Rysunek niżej przedstawia prostokąt i kwadrat, a te czerwone odcinki to przekątne.

Dzisiaj poznamy kolejne figury, które nie tylko mają cztery boki i kąty.

Spójrz na rysunki niżej:

To są trójkąty, każda figura ma po trzy kąty i po trzy boki.

A teraz czworokąty, do nich zaliczamy już znane nam prostokąty i kwadraty.

Na kolejnym rysunku policz ile boków posiada każdy z narysowanych wielokątów, a następnie ile wierzchołków ma każda z figur. Co zauważyłeś?

 

Wielokąt jest zbudowany z odcinków! Figury w kolorze żółtym nie są wielokątami.

 

Pora na zadania:

Twoje zadania do wykonania z podręcznika:
Zadanie nr 1 str. 22.
Zadanie nr 2 str. 23.
Zadanie nr 3 str. 23.

 

Przypomnimy sobie wiadomości o przekątnych. Pamiętamy z poprzedniej lekcji, że przekątna to odcinek łączący dwa nie sąsiednie wierzchołki wielokąta.

Czy w trójkącie da się narysować przekątne? Otóż NIE. Nie da się wybrać dwóch wierzchołków, które nie będą sąsiadami.

Pora na zadania:

Twoje zadania do wykonania z podręcznika:
Zadanie nr 6 str. 23.
Zadanie nr 7 str. 23.

 

POWODZENIA!!!