3. Różne jednostki miary:

Do określania wielkości przedmiotów czy wyznaczenia odległości potrzebne są jednostki miary. Podstawową jednostka długości jest metr. Porównajmy dwie wielkości:

Kostkę Rubika i odległość z Grójca do Gdańska. Trudno te dwie wielkości wyrazić w metrach. Dlatego istnieją jednostki wielokrotne i podwielokrotne. Niestety to będzie trochę nauka pamięciowa, podstawowe jednostki długości trzeba będzie zapamiętać.

1 m = 100 cm

1 km = 1000 m

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm

m - metry, cm - centymetry, dm - decymetry, mm - milimetry, km - kilometry

 

To wrócimy teraz do naszej kostki Rubika. Jeżeli chcemy podać jej wymiary użyjemy jednostki długości w cm. Przeciętna kostka Rubika ma długość boku około 6 cm. A w jakiej jednostce wyrazić odległość z Grójca do Gdańska? Odległość tę podamy w kilometrach i wynosi ona około 420 km. Gdybyśmy chcieli podać tę odległość w centymetrach to byłoby to 42 000 000 cm (czterdzieści dwa miliony centymetrów). Po tych przykładach rozumiecie sens wprowadzenia równych jednostek.

Wykonamy teraz po jednym przykładzie (ostatnim) z zad.1 str. 27

poziom A f)    Mamy zamienić 78 metrów na centymetry. Wiemy, że 1 m = 100 cm, więc mnożymy 78 przez 100.     78 m = 7 800 cm.

poziom B f)    A jak zamienić 17 000 m na kilometry? 1 000 m = 1 km, więc 17 000 m dzielimy na 1000.     17 000 m = 17 km.

poziom C f)    Teraz 8 200 metrów zamienimy na kilometry i metry. Jeżeli 1 000 m = 1 km to już mamy 8 km i zostało nam 200 m.    8 200 m = 8 km 200 m.

poziom D f)    Pora na ostatni przykład. 1 km = 1 000 m, a skoro mamy 84 km 20 m to zamieniając kilometry na metry będzie ich 84 000m i został nam ten mały ogonek 20 m. Dodajemy do 84 000m.    84 km 20 m = 84 020 m.


 

Pora na zadania:

Twoje zadania do wykonania z podręcznika:
Zadanie nr 1 str. 27.

Z zadania  nr 1 wybierz po 4 dowolne przykłady z każdego poziomu.


Zadanie nr 2 str. 27.
Zadanie nr 3 str. 27.

 

Zadanie nr 4 str. 28.

W zadaniu 4 mamy zaproponować podane długości w odpowiednich jednostkach. Sam zaproponuj jakie jednostki będą pasować odpowiednio. Np. w przykładzie a) mamy długość samochodu ciężarowego wyrażona w 2000 cm. Bardziej przejrzysty i trafiający do naszej wyobraźni byłby wymiar podamy w metrach, więc zamienimy 2 000cm na metry. Jeżeli 1 m = 100 cm to 2 000 dzielimy przez 100, a to jest 20 m.

Zadanie nr 8 str. 28.
Zadanie nr 11 str. 29.

W zadaniu 11 najlepiej każdą drogę biedronki zamienić na jedną jednostkę (najlepiej na mm) następnie zsumować wszystkie drogi. Wynik otrzymamy w milimetrach i zostanie jeszcze na koniec milimetry zamienić na decymetry 1 dm = 100 mm więc otrzymany wynik dzielimy przez 100.

 

Zadania należy wykonać do wtorku (31-03-2020)
Jeżeli, któreś zadanie sprawi Ci problem to proszę pisać poprzez librusa, a ja na stronie umieszczę rozwiązanie z komentarzem.

POWODZENIA!!!