21. Skracanie i rozszerzanie ułamków

Zapraszam do obejrzenia filmu:


 

Zadania do samodzielnego rozwiązania.