Witam Was drodzy uczniowie.

Od dzisiaj nasze lekcję będą prowadzone przez internet (z wiadomego powodu). Proszę codziennie zaglądać na stronę szkoły, gdzie będę zamieszczał kolejne tematy i zadania, które musimy zrealizować.

(Zaczynamy!!!)

1. Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej:

Okrąg i koło.

Zaczynamy nowy dział matematyki - geometrię. Na początek zajmiemy się okręgiem i kołem. Pa rysunkach poniżej widzimy okrąg i koło przyjrzyj się im uważnie... czy już zauważyłeś różnicę? Na rysunku z lewej strony mamy okrąg, a z prawej koło. Jaka jest między nimi różnica? Okrąg to tylko sama "obręcz" bez środka, natomiast koło to "obręcz" wraz z powierzchnią, która się w niej znajduje.

Co możesz powiedzieć o punktach E, D i co o punktach G, H, K? Punkty E, D należą do okręgu, a punkty G, H, K należą do koła. Punkty C, F nie należą do okręgu. Myślę, że już zrozumiała jest różnica miedzy kołem, a okręgiem.

Co możemy znaleźć w kole czy okręgu? Przyjrzyj się uważnie rysunkowi.

Punkt S - środek okręgu lub koła.
Odcinek AB - cięciwa (odcinek łączący dwa punkty na okręgu lub kole).
Odcinek CD - średnica (najdłuższa cięciwa przechodząca przez środek okręgu lub koła).
Odcinek SE - promień (odcinek łączący punk leżący na okręgu z jego środkiem).

Patrząc na rysunek, znajdź wszystkie promienie, które są zaznaczone na rysunku.

Pora na zadania:

Zad. 1. Na rysunku poniżej przedstawiono okrąg o środku S i zaznaczonymi kilkoma punktami. Bez mierzenia odpowiedz, które punkty leżą w odległości:
a) 1,5 cm od punktu S.
b) większej niż 1,5 cm od punktu S.
c) mniejszej niż 1,5 cm od punktu S.

Zad. 2. Które punkty leżą na okręgu o środku S i promieniu 2cm?

Zad. 3. Narysuj okrąg o promieniu 4,5 cm. Następnie narysuj ten okrąg w skali 1:3, czyli okrąg o promieniu trzy razy mniejszym.

Zad. 4. W kole o promieniu 5 cm zaznaczono punkt A leżący w odległości 2 cm od środka koła. Jaką długość ma najdłuższa cięciwa tego koła przechodząca przez punkt A. Wykonaj rysunek do tego zadania.

 

Odległość punktu od prostej.

Popatrz na rysunek poniżej. Punkty B, C, D leżą na prostej p. Punkt A leży w innej odległości od punktów B, C, D. Który z nich leży najbliżej punktu A?

Odcinek AC jest prostopadły do prostej p, więc jest to najkrótsza odległość z punktu A do prostej p. Odcinki AB i AD nie są prostopadłe do prostej p, na rysunku zauważymy, że długości tych odcinków są większe od odcinka AC.

 

Pora na zadania:

Zad. 5. Jaka jest odległość punktu F od prostej A?

Zad. 6. W trójkącie KLM bok KL ma długość 4cm, a wysokość opuszczona na ten bok równa jest 3cm. Ile wynosi odległość punktu M od prostej KL? Wykonaj rysunek.

 

Zadania należy rozwiązać do wtorku (24-03-2020).

POWODZENIA!!!