2. Kąty:

Co to jest kąt? Z definicji kąt określamy jako dwie półproste o wspólnym początku dzielące płaszczyznę na dwa obszary. Każdy z tych obszarów wraz z półprostymi tworzy kąt.
Spójrz na rysunek. Przedstawia on płaszczyznę i dwa kąty (zielony i niebieski). Musicie zapamiętać, że kąt to nie tylko ramiona, ale ramiona wraz z obszarem, który miedzy nimi jest.

Budowę kąta przedstawia rysunek niżej:

 

Kolejny rysunek przedstawia jakie mamy rodzaje kątów. Musisz umieć rozróżniać poszczególne kąty.

Obserwując kąty na rysunku wyżej zauważyłeś, że mają one różne rozwarcie ramion. To rozwarcie określa miarę kąta. Nauczymy się jak zmierzyć miarę kąta. Potrzebny będzie przyrząd geometryczny zwany kątomierzem,
Kolejny rysunek przedstawia jak prawidłowo posługiwać się kątomierzem.

Miarę kąta mierzyny w stopniach, na rysunku widać, że kątomierz ma dwie podziałki (jedna od 0 do 180, a druga od 180 do 0). Z której podziałki korzystać? To zależy od rodzaju kąta (po to pisałem wcześniej, że musicie znać rodzaje kątów), przedstawiony na rysunku kąt jest kątem ostrym, więc jego miara mieści się miedzy 0 a 90 stopni. Widzimy na rysunku, że jedno ramie przechodzi przez podziałkę przez dwie liczby 50 i 130 stopni, a skoro nasz kąt jest ostry to jego miara musi być mniejsza od 90 stopni więc na kątomierzu odczytujemy, że miara kąta wynosi 50 stopni (130 stopni to kąt rozwarty, jeszcze raz wróć do rysunku przedstawiającego rodzaje kątów i zapamiętaj te rysunki).

 

Pora na zadania:

Zad. 1. Zmierz kąty przedstawione na rysunku (przyłóż kątomierz do ekranu lub wydrukuj rysunek).

Zad. 2. Narysuj po dwa kąty ostre i rozwarte. Zmierz i zapisz ich miary.

Zad. 3. Narysuj 5 różnych kątów, oszacuj ich miary i zapisz. Sprawdź za pomocą kątomierza ich miary i porównaj ze swoimi szacunkami.

Zad. 4. Narysuj kąty o miarach 45o,  150o,  123o,  68o.

POWODZENIA!!!