3. Objętość ostrosłupów:

Aby policzyć objętość ostrosłupów musimy skorzystać ze wzoru:Wzór jest uniwersalny (zapamiętaj go!) i za jego pomocą policzymy objętość każdego ostrosłupa pod warunkiem, że znamy pole powierzchni podstawy Pp i wysokość ostrosłupa H (to ten niebieski odcinek w środku brył). Pole podstawy musimy policzyć. Z treści zadania lub z rysunku musimy stwierdzić jaką figurą jest podstawa.
Na rysunkach poniżej przedstawiono kilka ostrosłupów o różnych podstawach:

       

Konieczna jest tu znajomość wzorów na pola figur płaskich:

Te wzory każdy ma znać!!!

 

 

Twoje zadania do wykonania z podręcznika:
Zadanie nr 1 str. 189.
Zadanie nr 2 str. 189.
Zadanie nr 4 str. 189.

W zadaniu 1 podstawą są figury foremne. W przykładzie b) należy skorzystać ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego. Pole sześciokąta w przykładzie c) było rozwiązywany na poprzedniej lekcji.
W zadaniu 2 w przykładzie c) należy skorzystać z Tw. Pitagorasa (podstawą jest trójkąt równoramienny, nie równoboczny).
W zadaniu 4 należy dane, które są w zadaniu podstawić do wzoru na objętość. W ten sposób otrzymacie równanie z jedną niewiadomą.

 

POWODZENIA!!!