11. Zadania egzaminacyjne - cz. 4

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania.

W poniedziałek wstawię film z rozwiązaniami zadań zamieszczonych niżej.