Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie w roku szkolnym 2020/2021
 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24 lutego 28 lutego
godz. 15:00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca
godz. 7:00
24 marca
godz. 15:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
25 marca 3 kwietnia Weryfikacja wniosków
6 kwietnia
godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
7 kwietnia
godz. 13:00
17 kwietnia
godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
21 kwietnia
godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja uzupełniająca
3-11 sierpnia Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
13-20 sierpnia Weryfikacja wniosków
21 sierpnia Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
24-26 sierpnia Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
28 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

3. Spis załączników.
4. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy.
5. Oświadczenie woli zapisu dziecka do pierwszej klasy.
6. Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki kandydatowi powyżej 5 godzin.
7. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Pniewy.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Pniewy.
9. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str.1.
10. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str.2.
11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.