SKARBNIK

Aneta Kowalska

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA

Beata Skrzypczak

 

 

O nas

KONTAKT

ZASTĘPCA - Łucja Frączak

ZASTĘPCA - Oliwia Mrukiewicz

PRZEWODNICZĄCA

Bogusława Kober

 

 

PRZEWODNICZĄCA - Maja Wlazło

SKARBNIK - Olga Skrzypczak

SKARBNIK - Zofia Hadowska

PRACOWNICY

KRUSZEW.pl

 szczęśliwych dzieci  

254

13

oddziałów

25

nauczycieli

4

ZAJĘĆ DODATKOWYCH

historia szkoły

 

Nasza placówka liczy już ponad 90 lat.

 

W 1926 roku, na wiosnę, opracowano projekt budowy szkoły podstawowej, która miała powstać na naszym terenie. Dotychczas lekcje odbywały się w prywatnych domach w Załężu Dużym, Kruszewie i Michrowie.

 

W 1934 roku oddano do użytku trzy izby lekcyjne i od tej daty liczymy formalne istnienie szkoły.

 

W 1937 roku placówka stała się Publiczną Szkołą Powszechną drugiego stopnia, powiększoną o dodatkowe dwie izby lekcyjne. W tymże roku po raz pierwszy powstała klasa VII.

 

W czasach okupacji szkoła była czynna z krótkimi przerwami w nauczaniu. Część budynku zajęło wojsko niemieckie, dlatego lekcje odbywały się tylko w dwóch salach.

 

W 1947 roku rozpoczęto budowę mieszkań dla nauczycieli. Fundusze na budowę czerpano z widowisk teatralnych, organizowanych przez panią Lucynę Ziurkowską i starszą młodzież. Przedstawienia cieszyły się wielkim uznaniem okolicznej ludności. Pan Władysław Ziurkowski, którego pasją życiową było muzykowanie, rozsławił tutejszą szkołę dzięki zorganizowaniu orkiestry szkolnej.

 

W 1966 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kruszewie został pan Stefan Gola. Funkcję tę pełnił przez 25 lat do 1991 roku. W socjalistycznych czasach rozbudował szkołę o małą salę gimnastyczną, dom nauczyciela i budynek gospodarczy z garażami.

 

Stefan Gola był świetnym nauczycielem matematyki, bardzo dobrze wspominanym przez uczniów oraz sympatycznym, miłym i kulturalnym człowiekiem.

 

W 1991 roku dyrektorem szkoły została Danuta Bis nauczycielka języka rosyjskiego. Stanowisko to piastowała przez 3 lata, do swojej przedwczesnej śmierci.

 

Od 1994 roku przez 15 lat dyrektorem szkoły była nauczycielka języka polskiego Ewa Łuczak. Współpracując z Wójtem Gminy Ryszardem Leszczyńskim rozbudowała szkołę o nowe skrzydło z dużą salą gimnastyczną z zapleczem - łazienki, szatnie, magazynek sportowy oraz stołówka i kilka sal lekcyjnych. Nowa część szkoły przez 20 lat była Gminnym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona.


W 2002 roku Ewa Łuczak w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców nadała naszej szkole im Papieża Jana Pawła II.


Ewa Łuczak wraz ze Zbigniewem Rajterem w latach 70 i 80 prowadziła prężnie działającą Drużynę Harcerską im Bohaterów Monte Cassino. Autentyczne pamiątki po bohaterkach Bitwy pod Monte Cassino znajdują się w naszej szkole do dziś. Pani Ewa Łuczak dyrektorem szkoły była do 2009 roku.

 

W 2009r. dyrektorem szkoły została Ewa Wójcik. Przez 10 lat zarządzania wyremontowała stary i zniszczony budynek. Sukcesywnie przeprowadzała wiele remontów: wymianę podłóg w prawie każdym pomieszczeniu szkoły (ze starych, drewnianych, pochodzących z lat 30 XX wieku na nowoczesne, pokryte wykładziną ), odnowienie wszystkich pomieszczeń, wymianę drzwi do wszystkich sal lekcyjnych oraz  rur centralnego ogrzewania w czterech końcowych, położenie nowej elewacji budynku.

 

W roku 2018 staraniem Rady Rodziców i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy powstał nowy plac zabaw.

 

Od roku szkolnego 2017/18, w wyniku nowej reformy, powstała  szkoła ośmioklasowa.  W roku 2019/2020 z powodu likwidacji Gimnazjum w Kruszewie nasza placówka przejęła nową część budynku, gdzie obecnie uczą się klasy IV- VIII. 

 

W tym też roku dyrektorem szkoły została  Agata Walczak, która zajęła się remontem zachodnio - północnej części szkoły przeznaczonej na przedszkole, wymianą dachu w tej części budynku, utworzeniem gabinetu psychologa i wymianą ogrodzenia szkolnego.

 

 

Szkoła ma wiele sukcesów dydaktycznych jak i artystycznych

Mamy Finalistkę Konkursu polonistycznego organizowanego prze MKO ( Aleksandra Michalak ( 2019 ), Laureata konkursu matematycznego organizowanego przez MKO – Jakub Stępniewski ( 2014)

- organizator Festiwali Pieśni Sakralnej ( od 2011 r.)

- organizator Gminnego koncertu Pieśni Patriotycznej ( od 2010 )

-koncerty kolęd i pastorałek

- festyny rodzinne

- dni Papieskie

-Ogólnopolskie Pielgrzymki Szkół Jana Pawła II w Kruszewie

-Turnieje sportowe ,gminne,, powiatowe i wojewódzkie

-Teatr szkolny

- Noce Dziecka ( nocowanie w szkole )

- akcje : „ Sprzątanie ziemi”. „ Góra grosza”

- udział w projektach unijnych m.in. „ Integrujemy się ucząc języka angielskiego „, „ Mały odkrywca”, „ Umiem pływać”, „ Czytając tworzymy przyszłość”, Mały chemik” itp

- współpraca z organizacjami lokalnymi

-udział w projektach  m.in. „Szkoła do hymnu”, „Świąteczna paczka „,

- współpraca z wolontariatem „ Dobra serce”

- wyniki z egzaminów zajmują czołowe miejsca w gminie i kraju

Absolwenci to m.in. obecny Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak oraz obecny dyrektor Agata Walczak

Nasze ZAbawy

KRUSZEW.pl