Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 10.2024 Wójta Gminy Pniewy

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Pniewy.

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy

KRUSZEW.pl

REKRUTACJA

Oświadczenie woli zapisu dziecka do pierwszej klasy

Oświadczenie woli - kontynuacja przedszkole

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Spis załączników

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki pow. 5h

dokumenty do pobrania

 

 

 

KRUSZEW.pl